Skip to main content

Rekentools stalen spanten

In geen geval kan BuildSoft of Infosteel verantwoordelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik het softwareprogramma. Dit betreft zowel schade aan de computer waarop de programma's gebruikt worden, als schade die zou voortvloeien uit de het gebruik van de met de programma's berekende resultaten.

Rekentool stalen spanten : Woningbouw - Start hier

Rekentool stalen spanten : Hallenbouw - Start hier