Skip to main content

Bouwmaterialendorp

Aan het Vergotedok in Brussel verrees op de plaats van de oude loodsen een nieuw bouwmaterialendorp. Dat bestaat uit 3 loodsen, een open luifelstructuur voor laden en lossen en een tussenliggend plein. De dakstructuur bestaat uit 40 vlakke stalen driehoeken. De gebouwen kregen stalen sandwichpanelen als dakdichting. De staalstructuur vormt een belangrijk element in de aanpasbaarheid en flexibiliteit van het gebouw. Aanpassingen aan het gebouw zijn mogelijk zonder aan de structuur te raken. Elke module kan als een meccano aangepast worden. De staalstructuur is zo ontworpen dat hij demonteerbaar en uitbreidbaar is. Het complex draagt ontegensprekelijk bij tot de opwaardering van de Brusselse kanaalzone.