Skip to main content

De Krook, nieuwe stadsbibliotheek van Gent

Sinds 2017 is Gent een architecturaal meesterwerk rijker: de Krook. Deze multimodale stadsbibliotheek langs de Schelde dankt zijn naam aan de knik of ‘krook’ in het terrein waar bij het ontwerp slim werd op ingespeeld. De uiterst elegante staalstructuur van het ingenieuze gebouw biedt organisatie en oriëntatie. Blote, stalen portieken zorgen voor een elegante ontdubbeling van de draagconstructie. Verder onderscheidt het bouwwerk zich onder meer met een convexe gevel aan de oever van de rivier en een concave gevel aan de kant van het plein. Twee fiets- en voetgangersbruggen verbinden het gebouw met het plein ervoor en met het noordelijke terras. Net zoals alles aan dit ambitieuze project geven ook deze gelaste staalstructuren blijk van een ingenieus en nauwgezet ontwerp dat blijft verbazen.