Skip to main content

‘Le Delta’ het vernieuwde cultuurhuis van Namen

Het statige ‘Maison de la Culture’ aan de samenvloeiing van Samber en Maas in Namen was aan restauratie en uitbreiding toe.Voor de aanpassingen werd inspiratie gevonden in een verdwenen rond torengebouw (de Saint-Servais-toren uit 1388), dat vroeger in de onmiddellijke nabijheid stond. Het bestaande concave torengebouw met ondermeer de inkom, exporuimten en een museum, werd opgehoogd met een mezzanine. Daarbij werd geopteerd voor slanke stalen kolommen gebruikt in combinatie met een houten dakstructuur. De oostgevel werd voorzien van een zonweringsysteem met lamellen uit staalplaat. Voor de gevels werd gebruikgemaakt van crepi, glas, hout en staalplaat. De raamdorpels werden in hetzelfde staal uitgevoerd. Zo herrees uit oude glorie een toekomstgerichte cultuurtempel.