Skip to main content

In staal verpakt

Een uitbreiding waarbij een hoofdrol voor staal is weggelegd: dat was het uitgangspunt voor de realisatie van een nieuw kantoorgedeelte van een internationaal georiënteerd technologisch bedrijf in Brugge. Het uitgesproken exportgericht bedrijf in kwestie, Pattyn Packing Lines, is gespecialiseerd in ‘bag-in-box’-productielijnen en ligt in de drukke ambachten- en nijverheidszone van de Blauwe Toren. “De noodzaak om uit te breiden was reëel”, aldus CEO Stan Pattyn. “Het bestaande kantoor was klein en onpraktisch ingericht en beantwoordde niet langer aan de behoeften. In overleg met architect Robin Van Beveren werd geopteerd om een nieuw open en helder kantoor te bouwen, aansluitend op de productiehallen.