Skip to main content

Administratief gebouw IAK

[widgetkit id="6" name="iak"]

Het project IAK - Immeuble administratif du Kirchberg -  van het « Fonds de Compensation Luxembourgeois » bestaat op het gelijkvloers uit een gemeenschappelijk voorplein dat toegang geeft tot 4 gebouwen. Het geheel valt op door het uniform ontwerp en volume van alle gebouwen met 4 of 5 verdiepingen.

De bovenstructuren van 3 gebouwen worden gekenmerkt door indrukwekkende uitkragingen, gaande van 8,10 tot 12,05 m. Structureel bestaat het principe erin de uitkragende vloeren door middel van trekstaven op het hangen aan de gevelpijlers van gewapend beton. De trekstaven zijn verankerd in dikke perifere liggers van staal en beton die in het dak zijn verwerkt.

Drie ronde diagonale elementen, eveneens in een gemengde structuur van staal en beton, doorkruisen de verschillende niveaus van de uitkragingen en zijn in de binnenruimtes geïntegreerd.

pdf Artikel in ons magazine info-steel

rue Alcide de Gasperi / rue Wehrer, Luxembourg
Plaats_Localisation
Fonds de Compensation, Luxembourg
Opdrachtgever_Maître d’ouvrage
Arlette Schneiders Architectes, Luxembourg
KCAP architects, Rotterdam
Architect_Architecte
Lux-Civil Engineering Consulting (Lux CEC), Luxembourg
Studiebureau_Bureau d’études
Socotec, Livange
Controlebureau_Bureau de contrôle
Felix Giorgetti, Luxembourg
Algemeen aannemer_Entrepreneur général
Spannverbund Luxembourg, Roedt
Constructeur des structures métalliques et mixtes

Foto’s_Photos : Lux CEC, Spannverbund, KCAP architects