Skip to main content

Kunstenpaviljoen in Lokeren

[widgetkit id="21" name="Kunstenpaviljoen-Lokeren"]

In de uitbreiding bij de beschermde villa Ter Beuken is een kunstenpaviljoen ondergebracht, waar de academie voor muziek, woord en beeld huisvest.

Een brug uit staal en glasdallen tussen de villa en de uitbreiding, verbindt de beletage van het oude gebouw met beide nieuwe verdiepingen.
In de gevelcompositie speelt de draagstructuur een belangrijke rol. De prominent aanwezige slanke Y-kolommen langs de omtrek van het bouwvolume, maken onlosmakelijk deel uit van de dragende structuur.
De minimale aansluiting van de vloer- en dakplaat op deze kolommen laat een optimaal contact toe met het bospark.

De kolommen torsen de stalen kroonlijst die is samengesteld uit kokerprofielen. Via speciaal ontworpen koppelstukken en elementen wordt een verbinding gemaakt met de staalprofielen die zich binnen de geïsoleerde schil bevinden. De noodzakelijke thermische onderbreking wordt gewaarborgd.

pdf Artikel in info-steel

Park Ter Beuken, Groendreef 8, Lokeren
Plaats_Localisation
Stad Lokeren, Lokeren
Opdrachtgever_Maître d’ouvrage
plusofficearchitects, Brussel
Architect_Architecte
Util struktuurstudies, Brussel
Studiebureau_Bureau d’études
Dero Construct, Zele
Algemene aannemer_Entrepreneur général
Dierick Gebroeders, Buggenhout
Staalbouwer_Constructeur métallique

Foto’s_Photos: Stijn Bollaert